Search form

San Lucas 16:15

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndoꞌó kúú ra̱ kée ndó mií ndó ña̱ kúú ndó ta̱a va̱ꞌa no̱ó ña̱yuu, tído Ndios kúú na̱ náꞌá ndi káa nío̱ ndo̱, dá chi̱ ndidaá ña̱ꞌa chíndaya̱ꞌi ña̱yuu, ño̱ó kía̱n káñóꞌó Ndios.