Search form

San Lucas 17:1

Ndaꞌí kúu ví na̱ kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi

1Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti kíán ña̱ daá ió va ña̱ꞌa kini kexíxi xíꞌín ndó, dá kasáꞌá nakani ini ndo̱ kee ndó kua̱chi. Tído ndaꞌí kúu ví na̱ kándéé dákaꞌa̱n kue̱ꞌé dao ka̱ ña̱yuu, dá ya̱ꞌa na kee na kua̱chi.