Search form

San Lucas 17:10

10Ta ki̱ꞌo dión taꞌani ndoꞌó, tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ndó ndidaá choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ndo̱, dá kía̱n kaa ndo̱ xíꞌín ná: “Na̱ kéchóon oon va kúú nduꞌu̱, dá chi̱ sa̱va̱ꞌa choon, ña̱ kía̱n ni̱ saꞌanda ní no̱ó nduꞌu̱, sa̱va̱ꞌa ño̱ó vá kía̱n ni̱ kee ndu”, kaa ndo̱ ―kaá Jesús.