Search form

San Lucas 17:2

2Va̱ꞌa ka̱ ná kandiko̱ yuu̱ molino diko̱ ná, ta ná dáke̱ta ñaá ná ini ta̱ñoꞌo̱, o̱ du̱ú ka̱ ña̱ koo na dákaꞌa̱n kue̱ꞌé na̱ iin talóꞌo̱ ña̱ kía̱n ya̱ꞌa xi kee xi kua̱chi.