Search form

San Lucas 17:23

23Dá kasáꞌá dao ta̱a kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín ndó: “Yóꞌo ni̱ ka̱sáa̱ na̱”, o “Káa nákaa̱ na̱”, kaa ra̱. Tído ná dáꞌa ni kandía ndó koꞌo̱n ndo̱ kande̱ꞌé ndó, ta o̱ sa̱ kárkuei ndó sata̱ rá koꞌo̱n ndo̱.