Search form

San Lucas 17:24

24Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúu tá sá nduta̱, ta náyeꞌe̱ ndaa iin níí kúú induú, ki̱ꞌo dión koo tá ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kasaa̱ na̱.