Search form

San Lucas 17:26

26’Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee ña̱yuu tiempo ni̱ sa̱ io Noé, ki̱ꞌo dión taꞌani kee ña̱yuu kuu̱ nandió ko̱o tuku na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo.