Search form

San Lucas 17:28

28Ta ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ kuu tiempo Lot, chi̱ ndéi ña̱yuu sásáꞌan na, ta ndéi na xíꞌi na, ta ndéi na xíin na ña̱ꞌa, ta ndéi na díkó náa̱n, ta chíꞌi na tata, ta káva̱ꞌa na veꞌe,