Search form

San Lucas 17:3

3Sa̱ꞌá ño̱ó kandaa ndo̱ mií ndó.

’Tá ni̱ ya̱ꞌa iin ñani ndo̱ ni̱ kee na kua̱chi xíꞌín ndó, dá kía̱n dána̱ni ñaá ndó. Tá ni̱ na̱ndikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na, dá kía̱n kuꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ ná.