Search form

San Lucas 17:33

33Chi̱ ndidaá ña̱yuu ndíꞌi ini dáka̱ki na mií ná, no̱ón diꞌa kúú na̱ kuu. Tído na̱ xíꞌo mií ná kuu na̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, no̱ón diꞌa kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na.