Search form

San Lucas 17:34

34Ta káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ sa̱kuaá kuu̱ dáá ñóó kandei uu̱ ña̱yuu kudi̱ na̱ noo̱ iin xi̱to. Iin na nakiꞌin Ndios kaneꞌe na koꞌo̱n na̱, ta iin ka̱ na̱ kando̱o.