Search form

San Lucas 17:4

4Ta va̱ꞌará usa̱ taꞌándá ni̱ ya̱ꞌa na ni̱ kee na kua̱chi xíꞌín ndó iin kuu̱, tído tá ni̱ na̱ndió ko̱o na usa̱ taꞌándá ni̱ ndaka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee na xíꞌín ndó, dá kía̱n kánian kuꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ ná ndin usa̱ taꞌándá ―kaá na̱.