Search form

San Lucas 17:7

7’Ta ndi ndáa ndoꞌó ió iin ta̱ kéchóon noo̱ ndo̱, tá ni̱ ndi̱sáa̱ ra̱ ni̱ saꞌa̱n ra̱ yúku̱ ni̱ xiti ra o ni̱ sa̱ ndaka ra kíti̱, ta, ¿á káꞌa̱n ndo̱ diꞌa xíꞌín rá: “Kuaꞌán ya̱ꞌa mesa kako̱ón kasáꞌón”?