Search form

San Lucas 17:8

8Ko̱ó, chi̱ diꞌa káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín rá: “Kenduu kíi̱ yo̱ꞌó ña̱ꞌa ná kadínii, ta xaa̱n ní kandatón ná ndiꞌi kasáꞌin, ta koꞌi ta̱kui̱í. Tá ni̱ ndiꞌi, dá kasáꞌan yoꞌó”, kaá ndo̱.