Search form

San Lucas 18:19

19Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n yo̱ꞌó ña̱ kúú yuꞌu̱ na̱ va̱ꞌa? Chi̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ kúú na̱ va̱ꞌa. Iin tóꞌón dini̱ Ndios vá kúú na̱ va̱ꞌa.