Search form

San Lucas 18:29

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó; ndi ndáa miíó na̱ ni̱ da̱nkoo veꞌe na, o ñani na̱, o ki̱ꞌo na, o kuꞌu̱ na̱, o ñadiꞌí na̱, o tatá na̱ xíꞌín naná na̱, o de̱ꞌe na sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ na̱ ña̱ ndu̱ꞌu cháá ka̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios,