Search form

San Lucas 19:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱kiꞌin táꞌan Jesús xíꞌín iin ta̱a naní Zaqueo

1Dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ñoo káꞌano naní Jericó, dá ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ kuaꞌa̱n na̱ me̱ꞌí ñoo ñoó.