Search form

San Lucas 2:14

14Ná natiin Ndios ndidaá kúú ña̱ñóꞌó nda̱ noo̱ ió na̱ induú.

Ta ná kandei va̱ꞌa ña̱yuu no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, chi̱ xiní va̱ꞌa ñaá Ndios.