Search form

San Lucas 2:21

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n na̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano xíꞌín Jesús

21Tá ni̱ xi̱no ona̱ kuu̱ ni̱ kaki taleé ñoó, dá ni̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ xí táto̱ꞌon kée na̱ Israel. Dá ni̱ chi̱naní ná xi̱ Jesús, chi̱ ki̱ꞌo dión kananí xí kaá ángel nda̱ rá ko̱ ñáꞌa̱ kakaa̱ xi̱ ti̱xi naná xi̱.