Search form

San Lucas 2:29

29Satoꞌo miíi̱, viti kía̱n konó ní ná kuui̱,

chi̱ sa̱ ió va̱ꞌa va inii̱ viti, chi̱ sa̱ ni̱ xi̱nko̱o va to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n ní xíꞌíi̱n,