Search form

San Lucas 2:41

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Jesús uxi̱ uu̱ kuia̱

41Ta ndidaá kuia̱ vá sá sáꞌa̱n na̱ veꞌe xi ñoo Jerusalén kekáꞌano na víko̱ pascua.