Search form

San Lucas 20:1

Yóꞌo ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Jesús

1Iin kuu̱, dá nákaa̱ Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano dánaꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios no̱ó ña̱yuu. Dá ni̱ ka̱sáa̱ ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo,