Search form

San Lucas 20:11

11Dá ni̱ na̱ndió ko̱o satoꞌo ñoó ni̱ ta̱ndaꞌá rá iin ka̱ mozo kuaꞌa̱n ra̱. Tído tá ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ndéi ta̱ kéchóon ñoó, dá ni̱ nda̱kuei tuku ro̱ón ni̱ kani ñaá rá, ta ni̱ nda̱neꞌe ñaá rá. Ta ni iin ña̱ꞌa ko̱ ní xi̱ꞌo ra kaneꞌe mozo ñoó noꞌo̱ ra̱.