Search form

San Lucas 20:12

12Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku satoꞌo ñoó ni̱ ta̱ndaꞌá rá iin ka̱ mozo, ra̱ kúú oni̱, kuaꞌa̱n ra̱. Tído tá ni̱ saa̱ ra̱, ta kúú ni̱ nda̱kuei tuku ta̱ kéchóon ñoó ni̱ da̱rkueꞌe̱ ñaá rá. Dá ni̱ da̱kána ñaá rá sata̱ véꞌe.