Search form

San Lucas 20:13

13Dá ni̱ kaa satoꞌo uva ñoó: “¿Ndi koo keei viti? Viti kía̱n ná tandaꞌí de̱ꞌe mani̱ koꞌo̱n xi̱. Chi̱ tá ná koni ñaá rá, ndá ndi kuu koo va ña̱ñóꞌó rá noo̱ xí.”