Search form

San Lucas 20:14

14Kúú ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá rá kuaꞌa̱n xi̱. Tído, tá ni̱ xini ñaá ta̱a kéchóon ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón kueꞌé ra̱: “Ta̱a káa kúú ra̱ natiin ndidaá kúú ñóꞌo̱ yóꞌo noo̱ tatá xi̱. Kóꞌo̱ kaꞌání yo̱ xí, dá ná kando̱o ndiꞌi ñóꞌo̱ yóꞌo noo̱ mií yó”, kaá ra̱.