Search form

San Lucas 20:16

16Ña̱ kee ra kía̱n kasaa̱ ra̱, ta kaꞌání ndíꞌi ra ta̱ kéchóon ñoó, dá di̱kó ndodó ra̱ ñóꞌo̱ noo̱ káa yitó uva ñoó noo̱ dao ka̱ ta̱a ―kaá Jesús.

Tá ni̱ seídóꞌo ña̱yuu ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión, dá ni̱ kaa na̱:

―¡Ná o̱ sa̱ kónó Ndios ña̱ koo dión!