Search form

San Lucas 20:17

17Dá ni̱ na̱nde̱ꞌé Jesús no̱ó ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios?:

Táꞌa̱n yuu̱ ni̱ ka̱ñóꞌó ta̱a káva̱ꞌa veꞌe,

ña̱ yóꞌo diꞌa va ni̱ kasa̱ndaá kakuu yuu̱ tito̱.