Search form

San Lucas 20:19

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaꞌán dao ta̱a dátu̱ú rá Jesús

19Dá ni̱ kaꞌán ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley tiin ra Jesús mií hora daá ñóó, dá chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ saꞌa̱ mií rá ni̱ kaꞌa̱n na̱ to̱ꞌon yóꞌo. Tído yuꞌú ra̱ kée ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.