Search form

San Lucas 20:2

2dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Kaꞌa̱n ní xíꞌín nduꞌu̱, ¿ndá choon néꞌe ní ña̱ nákaa̱ ní kée ní diꞌa? ¿Ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ní ña̱ kee nía̱n?