Search form

San Lucas 20:21

21Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro, náꞌá vá nduꞌu̱ ña̱ káꞌa̱n ní ña̱ ndaa̱, ta dánaꞌa̱ ní ña̱ ndaa̱. Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ káxi mií ní. Diꞌa dánaꞌa̱ ndaa̱ ní íchi̱ Ndios noo̱ ndidaá ña̱yuu.