Search form

San Lucas 20:22

22Sa̱ꞌá ño̱ó ve̱i ndu ndato̱ꞌón nduꞌu̱ mií ní, ¿á va̱ꞌa ni kée yó chíya̱ꞌi yó saꞌa̱ ñóꞌo̱ yo̱ no̱ó ta̱ kúú kuendá rey César o ko̱ó?