Search form

San Lucas 20:24

24Tei tóo ndó iin di̱ꞌón, ña̱ chíya̱ꞌi ndó saꞌa̱ ñóꞌo̱ ndo̱, ná kande̱ꞌá. ¿Ndá naꞌáná kía̱n ndáꞌa̱ noo̱ di̱ꞌón yóꞌo? Ta, ¿ndá kuu̱ kía̱n ndáꞌa̱ no̱óa̱n yóꞌo?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Naꞌáná César kíán xíꞌín kuu̱ mií rá.