Search form

San Lucas 20:26

26Ta kúú ko̱ ní kándeé vá rá dátu̱ú ñaá rá, dá ya̱ꞌa na no̱ó to̱ꞌon káꞌa̱n na̱ no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Diꞌa ni̱ naá vá iní ra̱ sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa nda̱ꞌo ni̱ na̱ndió néꞌe na to̱ꞌon ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ sadi va ra yúꞌu̱ rá.