Search form

San Lucas 20:31

31Dá ni̱ ta̱ndáꞌa̱ ta̱ kúú oni̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó. Ta kúú dión taꞌani ni̱ ndoꞌo ra. Ta dión taꞌani ni̱ ndoꞌo ndin usa̱ ñani ñoó, ni̱ xiꞌi̱ ndiꞌi ra, ta ni iin ra ko̱ ní sá io de̱ꞌe yií xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó.