Search form

San Lucas 20:35

35Tído na̱ ni̱ niꞌi̱ noo̱ Ndios ña̱ nataki na̱ tein na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta kandei na iin ka̱ ñayuú koo chí noo̱, no̱ón kúú na̱ o̱ tándaꞌa̱ ka̱ na̱, ta o̱ kíꞌo ka̱ na̱ de̱ꞌe diꞌí na̱ ña̱ tandaꞌa̱ xí.