Search form

San Lucas 20:37

37Ta viti ná koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ña̱ miía̱n ndaa̱ nataki na̱ ni̱ xiꞌi̱, chi̱ nda̱ Moisés ni̱ da̱náꞌa̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo noo̱ táa na sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo na tá ni̱ kei̱ yitó táka̱ lóꞌo̱ ñoó. Chi̱ ña̱ ni̱ taa na káꞌa̱n ña̱ satoꞌo yo̱ Ndios kúú Ndios noo̱ Abraham, ta kúú ná Ndios noo̱ Isaac, ta kúú ná Ndios noo̱ Jacob.