Search form

San Lucas 20:38

38Ki̱ꞌo dión kaáa̱n, dá chi̱ tatá Ndios, ko̱ kúú taꞌon na Ndios no̱ó na̱ ni̱ xiꞌi̱, chi̱ kúú ná Ndios no̱ó na̱ takí va, chi̱ ndidaá vá ña̱yuu ndéi takí noo̱ Ndios.