Search form

San Lucas 20:42

42Chi̱ diꞌa va kaá mií vá David noo̱ tuti Salmo:

Diꞌa ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín na̱ kúú satoꞌi̱:

“Kako̱o yoꞌó xoo kuáꞌa yuꞌu̱,