Search form

San Lucas 20:6

6Tído tá ná kaa yo̱ ña̱ ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ñaá, dá kía̱n ndakuei na̱ ñoo yo̱ chiyúú ñaá ná, dá chi̱ ndidaá vá ná kándía ña̱ Juan ni̱ sa̱ kuu iin profeta ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ni̱ kii ―kaá ra̱ ndátóꞌón mií rá.