Search form

San Lucas 21:1

Diꞌa ni̱ kee iin ñaꞌá kuáa̱n kúndaꞌí

1Dá ni̱ nda̱neꞌe noo̱ ná, dá ni̱ xini na̱ to̱ꞌon kée ña̱yuu kui̱ká taáa̱n di̱ꞌón ini sato̱ noo̱ dóko̱ ña̱yuu di̱ꞌón noo̱ Ndios.