Search form

San Lucas 21:11

11Ta yóꞌo yóꞌo va kasáꞌá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ta̱an, ta yóꞌo yóꞌo taꞌani kasáꞌá koo tama̱ xíꞌín kueꞌe̱ kini, ta kasáꞌá yu̱ꞌú xíxi nda̱ꞌo ña̱yuu, ta ña̱ꞌa xíxi nda̱ꞌo koo chí induú káa.