Search form

San Lucas 21:12

12’Tído tá o̱ ñáꞌa̱ koo dión, dá tiin ña̱yuu ndo̱ꞌó, ta kendava̱ꞌa na xíꞌín ndó. Ta kaneꞌe na ndo̱ꞌó koꞌo̱n na̱ ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo yo̱, dá keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta kadi na̱ ndo̱ꞌó veꞌe ka̱a. Ta kaneꞌe na ndo̱ꞌó koꞌo̱n na̱ noo̱ rey xíꞌín no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱.