Search form

San Lucas 21:15

15dá chi̱ ki̱ꞌo va mií yuꞌu̱ to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ña̱ ndi̱chí noo̱ ndo̱ mií hora daá ñóó. Ta o̱ kándeé taꞌon na nandió néꞌe na no̱ó kaꞌa̱n ndo̱, ta o̱ kándeé taꞌon na̱ xiní uꞌu̱ ñaá dátu̱ú ná no̱ó kaꞌa̱n ndo̱.