Search form

San Lucas 21:16

16Ta naki̱ꞌo ñaá tatá ndo̱ xíꞌín naná ndo̱ xíꞌín ñani ndo̱, xíꞌín táꞌan ndó xíꞌín na̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ndó no̱ó ta̱ néꞌe choon; ta kaꞌání rá dao ndó.