Search form

San Lucas 21:24

24Ta xíꞌín espada kue̱i dao na, ta dao ka̱ na̱ kandaka ra koꞌo̱n ra̱ kandei ndava̱ꞌa na ndidaá nación. Ta kankao ñoo Jerusalén ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú. Ta dión koo nda̱ ná xi̱nko̱o kuu̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini Ndios taó ná ta̱ tu̱kú ñoó.