Search form

San Lucas 21:26

26Ta ndidaá kúú ña̱yuu kuu yi̱ꞌí sa̱ꞌá ña̱ yuꞌú nda̱ꞌo na sa̱ꞌá ña̱ nakani ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ve̱i ndoꞌo ñayuú yóꞌo, dá chi̱ koni na̱ kidi niꞌini ndidaá ña̱ náꞌano ñóꞌo induú káa.