Search form

San Lucas 21:29

29Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús ña̱ yóꞌo xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Kaneꞌe ndó kuendá táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ño̱ꞌó xíꞌín ndidaá ka̱ ni yíto̱.