Search form

San Lucas 21:34

34’Ta kandaa ndo̱ mií ndó. O̱ sa̱ kóo ini ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ ñíi̱ ndo̱, ta o̱ sa̱ kóꞌo naꞌáná ndo̱, ta o̱ sa̱ ndíꞌi ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kátoó téí na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo, chi̱ iin ndakána va kasandaá kuu̱ ñoó sata̱ ndo̱.