Search form

San Lucas 21:36

36Sa̱ꞌá ño̱ó kañoꞌo ini ndo̱, ta daá kuití kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios ña̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ ka̱ki ndó no̱ó ndidaá ta̱ndóꞌó ve̱i koo, dá ná kuu nakui̱ta ndó xíꞌín ta̱ndeé iní no̱ó na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ―kaá Jesús xíꞌín rá.